menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0752 М-ТЕЛ

82 Ж.К. ЛЮЛИН-5
57
17
36
50
57
13
28
33
47
51
06
21
36
50
04
18
31
44
58
14
30
46
02
18
34
51
08
25
43
01
19
37
55
13
31
49
07
25
43
01
19
34
39
57
15
19
31
47
01
14
27
40
53
06
19
32
45
58
11
26
43
00
18
36
56
35
15
55
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София