menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0777 УЛ. ИНЖ. ГЕОРГИ БЕЛОВ

1 АВТОСТАНЦИЯ ГЕО МИЛЕВ
31
56
16
31
46
01
19
36
54
14
33
43
11
45
18
51
24
59
40
00
41
00
13
44
17
50
23
40
57
15
33
53
23
43
03
17
32
47
03
18
38
58
23
48
14
40
07
34
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
1 АВТОСТАНЦИЯ ГЕО МИЛЕВ
53
28
02
35
08
41
19
23
28
00
33
07
03
10 11 12 13 14 15 16 17 18 20
3 АВТОСТАНЦИЯ ГЕО МИЛЕВ
50
30
05
38
23
18
08
23
38
53
08
18
18
18
18
16
15
20
07
07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 00 02

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София