menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0781 КАВАЦИТЕ

90 ГРАД БУХОВО
11
36
58
20
42
05
28
53
18
43
08
33
58
24
54
29
04
39
19
59
39
24
09
49
19
49
19
49
19
49
18
48
28
23
18
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
118 СЕЛО ЖЕЛЯВА
31
26
21
16
16
16
16
12
08
04
01
59
57
56
56
01
06
11
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 00

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София