menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0788 КАНТОНА

12 СЕЛО ДОЛНИ БОГРОВ
54
54
29
04
39
19
29
39
54
09
24
39
14
49
24
59
34
19
29
44
00
06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 01
14 АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК
14
50
24
56
28
01
36
16
01
07
13
19
25
31
37
17
52
27
02
51
54
59
09
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 02
90 ГРАД БУХОВО
55
20
42
04
26
49
12
37
02
27
52
17
42
08
38
13
48
23
03
43
23
08
53
33
03
33
03
33
03
33
02
32
12
07
02
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София