menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0805 КВ. БЕНКОВСКИ

23 АВТОСТАНЦИЯ ОРЛАНДОВЦИ
42
12
42
12
36
59
23
46
09
32
56
21
56
36
26
16
03
49
35
21
56
28
59
30
01
32
03
33
03
43
29
15
01
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02
24 АВТОСТАНЦИЯ ОРЛАНДОВЦИ
45
25
40
55
10
25
40
55
10
26
41
56
11
36
12
30
00
30
00
40
00
12
27
42
57
12
27
42
57
12
27
42
57
13
31
50
06 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21
24 АВТОСТАНЦИЯ ОРЛАНДОВЦИ
00
30
45
13 16 17
24 АВТОСТАНЦИЯ ОРЛАНДОВЦИ
38
11
100 ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
00
30
55
15
30
45
00
15
30
45
01
18
36
56
16
36
41
06
32
37
58
23
49
15
40
06
32
57
23
49
14
39
59
17
33
48
04
19
34
50
05
21
36
51
07
25
45
10
15
40
47
05
24
01
38
15
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София