menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0933 КМЕТСТВО БАЛША

29 СЕЛО БАЛША
05
55
45
33
20
07
00
53
27
01
35
36
24
12
00
03
37
17
07 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 01
30 СЕЛО БАЛША
11
48
24
50
16
43
09
35
14
53
32
11
50
29
08
47
26
05
44
23
49
15
41
07
33
59
29
59
37
15
54
32
11
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София