menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0993 КУЛТУРЕН ДОМ

90 ГРАД БУХОВО
23
48
10
32
54
17
40
05
30
55
20
45
10
36
06
41
16
51
31
11
51
36
21
01
31
01
31
01
31
01
30
00
40
35
30
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
117 ГРАД БУХОВО
12
25
44
03
21
38
54
10
25
40
56
12
28
45
03
22
42
07
32
02
27
50
12
35
57
20
42
05
27
50
13
36
59
22
44
05
22
38
54
09
24
39
55
12
29
47
07
26
46
11
51
36
26
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София