menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1004 ЛЕТИЩЕ ДОБРОСЛАВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ

28 СЕЛО ЛОКОРСКО
28
19
08
53
43
38
13
18
08 10 12 13 15 17 19 21
29 АВТОСТАНЦИЯ ИЛИЯНЦИ
25
20
10
57
44
31
24
17
51
25
00
00
48
36
24
27
01
39
07 08 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София