menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1095 МОСТА НА ВЛАДАЙСКА РЕКА

18 МЕЛНИЦАТА ЧЕПИНЦИ
43
53
53
54
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
08
06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
20 СЕЛО ЛОКОРСКО
08
03
23 00
20 СЕЛО ЛОКОРСКО
42
00
18
36
55
15
40
00
21
44
05
25
50
15
45
20
55
30
10
50
30
10
50
30
10
30
50
10
30
55
15
35
55
20
50
23
05
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София