menu close
31° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1195 УМБАЛ СВ. АННА

8 УМБАЛ СВ. АННА-УХО
55
22
49
08
24
39
54
13
29
45
03
20
37
54
12
32
53
14
33
52
08
24
40
56
13
30
48
05
21
37
54
11
29
45
01
18
38
58
18
36
53
09
25
42
59
15
32
48
06
23
39
55
13
28
49
24
09
54
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София