menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1236 ЦЕНТЪР КВ. БОТУНЕЦ

118 СЕЛО ЖЕЛЯВА
20
15
10
05
05
05
05
01
57
53
50
48
46
45
45
50
55
00
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 00

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София