menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1262 ПЕТТЕ МОГИЛИ

18 МЕЛНИЦАТА ЧЕПИНЦИ
50
00
00
03
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
15
06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
20 СЕЛО ЛОКОРСКО
15
10
23 00
20 СЕЛО ЛОКОРСКО
49
07
25
43
02
22
47
08
29
52
13
33
58
23
53
28
03
38
18
58
38
18
58
38
18
38
58
18
38
03
23
43
03
28
58
30
12
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София