menu close
close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1311 ПЛ. СТОЧНА ГАРА

6 Ж.К. ЛЮЛИН-3 - УХО
11
34
51
06
21
35
48
02
15
25
29
43
57
10
20
31
42
52
03
15
27
40
53
06
19
32
44
55
06
17
27
38
49
59
09
20
31
49
07
26
45
03
21
40
59
17
39
01
23
45
05
20
35
50
04
19
34
49
04
19
35
51
07
27
49
12
35
57
20
43
05
28
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
7 Ж.К. ЛЮЛИН-3 - УХО
00
22
43
59
13
28
42
55
09
22
32
36
50
03
15
26
37
47
58
09
21
34
47
00
12
26
38
50
01
12
22
33
44
54
04
15
26
40
58
16
35
54
12
30
49
08
28
50
12
34
55
12
28
43
57
11
26
42
57
12
27
43
59
16
38
01
24
46
09
32
54
17
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
11 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2
28
42
52
02
14
23
30
37
45
52
01
09
18
26
35
44
51
59
07
15
24
33
41
49
57
06
15
23
32
41
50
00
10
19
29
38
47
56
06
17
28
39
51
03
16
28
40
51
03
15
28
41
55
08
22
34
46
58
10
23
35
48
00
11
21
30
39
48
57
06
14
21
29
37
45
54
03
12
21
29
37
46
55
04
13
22
31
40
49
59
09
19
30
42
56
12
35
59
23
47
08
33
58
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
78 ПЛ. ЦЕНТРАЛНА ГАРА
55
16
37
59
21
42
02
20
37
53
08
23
39
56
14
33
53
13
33
53
12
30
49
08
26
45
03
22
41
59
18
36
55
14
32
51
09
26
42
57
13
28
44
59
15
30
46
02
19
37
53
12
32
52
20
48
16
44
11
38
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
85 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2
38
57
15
33
51
09
26
43
59
14
29
45
01
17
33
50
08
28
48
08
28
48
08
28
48
08
28
48
08
28
48
08
28
48
08
28
48
07
25
42
58
14
30
46
02
18
34
50
06
22
37
55
13
32
57
32
12
52
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
86 Ж.К. СВОБОДА
39
54
09
24
39
53
05
15
25
35
45
55
05
16
27
38
49
00
12
25
39
54
09
24
39
54
09
24
39
54
09
24
38
53
08
22
37
52
06
21
36
50
05
19
33
46
59
12
25
38
51
03
14
25
36
47
58
09
20
31
42
53
04
15
26
37
48
59
10
21
33
46
00
12
26
40
00
20
40
00
20
40
00
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
285 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2
35
47
06
24
42
00
18
35
51
07
22
38
53
09
25
41
59
18
38
58
18
38
58
18
38
58
18
38
58
18
38
58
18
38
58
18
38
58
16
34
50
06
22
38
54
10
26
42
58
14
30
46
04
22
42
12
52
32
12
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
309 Ж.К. ЛЮЛИН-1,2
35
55
15
25
35
55
05
15
25
35
43
50
04
17
29
41
52
04
16
28
40
51
03
16
30
45
03
21
39
57
14
32
50
08
26
43
01
19
37
55
12
30
48
06
15
24
42
51
00
17
25
33
48
02
15
27
39
51
03
15
27
40
53
07
22
36
50
04
18
43
11
39
07
35
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
310 Ж.К. ЛЮЛИН-5
25
35
45
55
05
14
23
32
41
51
56
01
11
21
26
31
42
53
58
03
13
22
31
40
48
57
05
14
23
32
41
51
01
11
21
31
41
51
01
11
22
33
44
56
07
18
29
40
51
02
14
25
36
47
58
09
20
32
43
54
05
17
30
44
57
08
19
25
30
41
47
52
03
14
25
35
44
52
01
09
18
26
35
44
53
02
11
21
31
41
51
01
11
21
31
41
52
04
17
31
45
02
24
47
09
31
53
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
404 ПЛ. ЦЕНТРАЛНА ГАРА
10
27
44
01
18
35
52
05
18
32
46
59
12
26
41
57
14
32
51
11
30
48
05
21
36
51
07
23
39
55
11
26
41
57
13
29
45
01
16
31
46
01
16
30
44
58
12
26
39
52
06
20
34
48
02
16
30
43
59
16
34
59
25
51
17
43
10
37
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
20 ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ
46
36
00 01
20 ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ
56
21
41
01
24
45
05
30
55
25
50
00
35
45
10
50
30
10
50
30
10
50
30
10
35
55
15
35
00
30
04
13
39
49
14
44
19
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 02

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София