menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1355 ПО ЖЕЛАНИЕ

117 ГРАД БУХОВО
26
39
58
17
35
52
08
24
39
54
09
24
40
57
15
34
54
19
44
14
39
02
24
47
09
32
54
17
39
02
25
48
11
34
56
17
34
50
06
21
36
51
07
24
41
59
19
39
59
24
04
49
39
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
118 СЕЛО ЖЕЛЯВА
09
04
59
54
54
54
54
50
46
42
39
37
35
34
34
39
44
49
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
119 СУПЕРМАРКЕТ
44
14
43
06
29
52
17
41
31
01
15
54
33
51
30
09
26
37
26
50
14
38
02
26
51
19
49
24
59
04
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 01
119 МК КРЕМИКОВЦИ
06
36
12
48
02
02
10 11 14 16 18 19

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София