menu close
24° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1403 УЛ. ХИСАРЯ

44 АВТОСТАНЦИЯ БАНКЯ
08
08
44 КРАЯ НА КВ. МИХАЙЛОВО
18
01
47 КВ. ГРАДОМАН
02
55
45
37
31
25
19
13
07
01
55
49
43
37
31
25
20
30
50
03
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 01
48 КРАЯ НА КВ. МИХАЙЛОВО
20
12
03
56
50
44
38
32
26
20
14
08
02
56
50
44
40
00
30
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 00
49 КВ. КЛИСУРА
43
38
28
20
13
07
01
55
49
43
37
31
25
19
13
07
01
00
30
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София