menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1440 МАХАЛА ЯПАДЖА

117 АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК
08
27
45
02
18
34
51
07
23
39
55
11
28
46
05
24
44
09
34
04
29
52
14
37
59
22
44
07
29
52
15
38
01
23
44
04
22
39
56
12
28
44
00
15
31
48
06
26
46
11
46
31
21
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02
118 АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК
35
30
25
20
20
20
20
16
12
08
05
03
01
05
10
10
10
16
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
119 АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК
16
46
16
39
02
25
49
13
06
36
47
26
05
23
02
41
58
09
58
22
46
11
36
01
26
51
21
56
31
36
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 00 01
119 АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК
51
23
56
32
48
45
10 12 14 17 18 19

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София