menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1441 МАХАЛА ЯПАДЖА

117 ГРАД БУХОВО
25
38
57
16
34
51
07
23
38
53
08
23
39
56
14
33
53
18
43
13
38
01
23
46
08
31
53
16
38
01
24
47
10
33
55
16
33
49
05
20
35
50
06
23
40
58
18
38
58
23
03
48
38
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
118 СЕЛО ЖЕЛЯВА
08
03
58
53
53
53
53
49
45
41
38
36
34
33
33
38
43
48
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
119 СУПЕРМАРКЕТ
43
13
42
05
28
51
16
40
30
00
14
53
32
50
29
08
25
36
25
49
13
37
01
25
50
18
48
23
58
03
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 01
119 МК КРЕМИКОВЦИ
05
35
11
47
01
01
10 11 14 16 18 19

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София