menu close
20° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1462 РЕСТОРАНТ АЛЕКСАНДРИЯ

84 УЛ. ГЕН. ГУРКО
48
08
28
48
08
28
43
48
07
26
45
04
22
39
57
15
33
51
10
31
53
15
37
59
21
43
05
27
49
11
33
55
17
39
00
19
38
56
14
32
51
09
27
45
04
23
42
01
21
38
02
36
16
56
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
184 ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ТЕРМИНАЛ 1
09
29
49
09
29
49
08
26
44
03
20
38
56
14
32
50
10
32
54
16
38
00
22
44
06
28
50
12
34
56
18
40
59
18
36
54
12
31
49
08
26
44
03
22
41
00
20
40
07
47
27
07
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София