menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1522 СЕЛО ГОРНИ БОГРОВ

90 ГРАД БУХОВО
10
35
57
19
41
04
27
52
17
42
07
32
57
23
53
28
03
38
18
58
38
23
08
48
18
48
18
48
18
48
17
47
27
22
17
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
118 СЕЛО ЖЕЛЯВА
30
25
20
15
15
15
15
11
07
03
00
58
56
55
55
00
05
10
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 00

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София