menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1525 СЕЛО ДОЛНИ БОГРОВ

12 СЕЛО ДОЛНИ БОГРОВ
05
05
40
15
50
30
40
50
05
20
35
50
25
00
35
10
45
30
40
55
11
07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 01
12 АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК
10
07
42
17
52
32
42
52
07
22
37
52
27
02
37
12
47
32
42
57
11
07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София