menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1527 ЦЕНТЪР ДОЛНИ ЛОЗЕН

5 АВТОСТАНЦИЯ ГЕО МИЛЕВ
02
28
07
10 14 19
5 АВТОСТАНЦИЯ ГЕО МИЛЕВ
04
34
04
19
34
49
04
19
34
49
19
34
54
15
36
58
21
43
04
26
47
09
52
13
35
56
18
39
01
22
44
05
27
48
30
45
00
15
30
45
00
15
30
49
14
49
29
14
54
34
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
7 ГАРА ИСКЪР
49
11
44
32
19
18
53
31
01
29
07 09 10 12 14 19 20 22 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София