menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1533 СЕЛО ЖИТЕН

31 СЕЛО ГОЛЯНОВЦИ
07
27
47
07
22
37
52
07
22
38
56
14
33
53
23
53
24
57
32
07
42
17
52
27
02
36
09
41
06
28
50
12
35
59
23
48
17
02
07
17
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София