menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1551 СЕЛО МРАМОР

28 СЕЛО ЛОКОРСКО
11
02
51
36
26
21
56
01
08 10 11 13 15 17 18 21
30 СЕЛО БАЛША
55
32
08
34
00
27
53
19
58
37
16
55
34
13
52
31
10
49
28
07
33
59
25
51
17
43
13
43
21
59
38
16
55
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
31 СЕЛО ГОЛЯНОВЦИ
00
20
40
00
15
30
45
00
15
31
49
07
26
46
16
46
17
50
25
00
35
10
45
20
55
29
02
34
59
21
43
05
28
52
16
41
10
55
00
10
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София