menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1557 СЕЛО СВЕТОВРАЧАНЕ

23 ГАРА КУРИЛО
54
24
54
23
46
08
32
55
18
41
05
30
05
45
35
25
12
58
44
30
05
37
08
39
10
41
12
43
14
55
39
24
09
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
24 СЕЛО ЛОКОРСКО
42
10
28 ЦЕНТЪР С. МРАМОР
20
35
41
56
51
46
36
36
07 08 09 11 13 15 17 19

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София