menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1585 СЕРВИЗ ПОЛМО

23 АВТОСТАНЦИЯ ОРЛАНДОВЦИ
47
17
47
17
41
04
28
51
14
37
01
26
01
41
31
21
08
54
40
26
01
33
04
35
06
37
08
38
08
48
34
20
06
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02
24 АВТОСТАНЦИЯ ОРЛАНДОВЦИ
50
30
45
00
15
30
45
00
15
31
46
01
16
41
17
35
05
35
05
45
05
17
32
47
02
17
32
47
02
17
32
47
02
18
36
55
06 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21
24 АВТОСТАНЦИЯ ОРЛАНДОВЦИ
05
35
50
13 16 17
24 АВТОСТАНЦИЯ ОРЛАНДОВЦИ
43
11

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София