menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1644 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА - ПО ЖЕЛАНИЕ

117 ГРАД БУХОВО
27
40
59
18
36
53
09
25
40
55
10
25
41
58
16
35
55
20
45
15
40
03
25
48
10
33
55
18
40
03
26
49
12
35
57
18
35
51
07
22
37
52
08
25
42
00
20
40
00
25
05
50
40
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
118 СЕЛО ЖЕЛЯВА
10
05
00
55
55
55
55
51
47
43
40
38
36
35
35
40
45
50
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
119 СУПЕРМАРКЕТ
45
15
44
07
30
53
18
42
32
02
16
55
34
52
31
10
27
38
27
51
15
39
03
27
52
20
50
25
00
05
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
119 МК КРЕМИКОВЦИ
07
37
13
49
03
03
10 11 14 16 18 19

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София