menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1689 МОСТА НА ЛЕСНОВСКА РЕКА

119 СУПЕРМАРКЕТ
48
18
47
10
33
56
21
45
35
05
19
58
37
55
34
13
30
41
30
54
18
42
06
30
55
23
53
28
03
08
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
119 МК КРЕМИКОВЦИ
10
40
16
52
06
06
10 11 14 16 18 19

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София