menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1707 СУПЕРМАРКЕТ

119 СУПЕРМАРКЕТ
00
30
59
22
45
08
33
57
47
17
31
10
49
07
46
25
42
53
42
06
30
54
18
42
07
35
05
40
15
20
07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
119 АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК
00
30
00
23
46
09
33
57
50
20
31
10
49
07
46
25
42
53
42
06
30
55
20
45
10
35
05
40
15
20
07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
119 МК КРЕМИКОВЦИ
22
52
28
04
18
18
10 11 14 17 18 19

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София