menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1755 ОБЩИНА КРЕМИКОВЦИ

117 АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК
59
18
36
53
09
25
42
58
14
30
46
02
19
37
56
15
35
00
25
55
20
43
05
28
50
13
35
58
20
43
06
29
52
14
35
55
13
30
47
03
19
35
51
06
22
39
57
17
37
02
37
22
12
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02
118 АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК
26
21
16
11
11
11
11
07
03
59
56
54
52
56
01
01
01
07
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 00 01
119 АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК
06
36
06
29
52
15
39
03
56
26
37
16
55
13
52
31
48
59
48
12
36
01
26
51
16
41
11
46
21
26
07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
119 АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК
41
13
46
22
38
35
10 12 14 17 18 19

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София