menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1769 ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ

90 ГРАД БУХОВО
12
37
59
21
43
06
29
54
19
44
09
34
59
25
55
30
05
40
20
00
40
25
10
50
20
50
20
50
20
50
19
49
29
24
19
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
118 СЕЛО ЖЕЛЯВА
32
27
22
17
17
17
17
13
09
05
02
00
58
57
57
02
07
12
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 00

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София