menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1773 16-ТИ ДКЦ

118 СЕЛО ЖЕЛЯВА
19
14
09
04
04
04
04
00
56
52
49
47
45
44
44
49
54
59
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
119 СУПЕРМАРКЕТ
56
26
55
18
41
04
29
53
43
13
27
06
45
03
42
21
38
49
38
02
26
50
14
38
03
31
01
36
11
16
06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
119 МК КРЕМИКОВЦИ
18
48
24
00
14
14
10 11 14 17 18 19

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София