menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1774 16-ТИ ДКЦ

118 АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК
23
18
13
08
08
08
08
04
00
56
53
51
49
53
58
58
58
04
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 01
119 АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК
03
33
03
26
49
12
36
00
53
23
34
13
52
10
49
28
45
56
45
09
33
58
23
48
13
38
08
43
18
23
07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
119 МК КРЕМИКОВЦИ
25
55
31
07
21
21
10 11 14 17 18 19

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София