menu close
16° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1818 УЛ. 9

69 НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
26
58
08
33
57
17
37
57
17
36
55
25
40
55
25
54
23
52
21
50
19
48
17
46
15
44
13
41
08
42
05
42
07
32
54
10
28
45
02
19
39
14
04
59
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
70 НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
59
39
59
47
28
08 11 15 19 22
123 НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
08
58
48
43
43
43
43
48
48
48
43
33
23
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София