menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1896 УЛ. ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ

N1 Ж.К. ЛЮЛИН-1,2
12
52
32
12
52
32
12
02 03 04 05 06
42 Ж.К. ЛЮЛИН-8
33
54
14
34
53
11
28
44
01
17
35
55
16
38
59
20
40
00
20
40
00
20
40
00
20
40
01
23
45
10
33
55
16
38
58
14
30
46
02
18
34
50
06
22
38
54
11
28
46
06
31
08
46
24
03
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София