menu close
24° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1900 УЛ. ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ

85 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2
53
12
30
48
06
24
41
58
14
29
46
02
18
34
50
07
25
45
05
25
45
05
25
45
05
25
45
05
25
45
05
25
45
05
25
45
05
24
42
59
15
31
47
03
19
35
51
07
23
38
52
10
28
47
12
47
27
07
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
108 Ж.К. ЛЮЛИН-5
33
58
18
38
58
17
34
51
08
25
42
00
19
38
58
18
38
58
18
39
59
20
40
01
21
41
02
22
43
03
23
44
04
24
44
04
23
41
59
16
33
50
07
24
40
57
14
32
50
09
29
58
27
56
25
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София