menu close
close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1986 УЛ. КАП. Д. СПИСАРЕВСКИ

11 Ж.К. ДРУЖБА -1
31
56
16
36
52
07
23
40
56
13
28
41
54
07
20
34
51
08
25
41
56
11
26
40
53
07
22
37
52
12
32
52
13
33
54
15
36
57
17
37
53
07
20
33
46
00
14
28
42
56
10
23
36
49
03
16
30
46
06
31
57
23
49
15
41
07
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София