menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2047 УЛ. КОСМОНАВТ

42 Ж.К. ЛЮЛИН-8
06
27
47
07
26
44
01
17
34
50
08
28
49
11
32
53
13
33
53
13
33
53
13
33
53
13
34
56
18
43
06
28
49
11
31
47
03
19
35
51
07
23
39
55
11
27
44
01
19
39
04
41
19
57
36
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София