menu close
26° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2147 УЛ. ПРОФ. ИВ. ШИШМАНОВ

85 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2
47
05
23
41
59
16
33
49
04
19
34
50
06
22
39
57
17
37
57
17
37
57
17
37
57
17
37
57
17
37
57
17
37
57
17
37
56
14
31
47
03
19
35
51
07
23
39
55
11
27
45
03
22
47
22
02
42
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
285 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2
37
56
14
32
50
08
25
41
57
12
27
42
58
14
30
48
07
27
47
07
27
47
07
27
47
07
27
47
07
27
47
07
27
47
07
27
47
05
23
39
55
11
27
43
59
15
31
47
03
19
36
54
12
32
02
42
22
02
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София