menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2198 УЛ. СУХОДОЛСКИ ПЪТ

42 Ж.К. ЛЮЛИН-8
14
35
55
15
34
52
09
25
42
58
16
36
57
19
40
01
21
41
01
21
41
01
21
41
01
21
42
04
26
51
14
36
57
19
39
55
11
27
43
59
15
31
47
03
19
35
52
09
27
47
12
49
27
05
44
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София