menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2266 МАНАСТИР СВ. НИКОЛА

3 СЕЛО ДОЛНИ ПАСАРЕЛ
59
36
09
43
27
09
09
24
39
54
09
19
19
19
19
19
21
26
16
06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София