menu close
16° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2300 ХАНЧЕТО

69 НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
23
55
05
30
54
14
34
54
14
33
52
22
37
52
22
51
20
49
18
47
16
45
14
43
12
41
10
38
05
39
02
39
04
29
51
07
25
42
59
16
36
11
01
56
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
70 НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
56
36
56
44
25
08 11 15 19 22
123 НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
05
55
45
40
40
40
40
45
45
45
40
30
20
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София