menu close
24° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2330 ХОТЕЛ ХЕМУС

N2 КВ. ОБЕЛЯ
08
48
28
08
48
28
03 04 05 06
94 СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
24
39
54
08
21
33
44
54
02
11
18
25
32
38
44
50
56
02
08
14
20
26
32
38
44
50
56
03
10
18
25
33
40
48
53
55
03
10
18
25
30
33
41
46
49
56
04
12
20
28
35
43
51
58
06
13
20
28
36
44
52
59
07
15
22
30
37
44
52
00
08
16
23
31
39
46
54
01
08
16
24
32
40
47
55
03
10
18
25
32
39
46
53
00
07
13
19
25
31
37
43
49
55
01
07
14
20
27
31
33
40
46
53
59
06
13
20
28
37
44
47
58
06
09
14
18
23
29
38
48
52
58
07
17
21
36
50
05
19
34
48
03
17
32
46
00
14
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София