menu close
24° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2389 БЛ. 442 Ж.К. МЛАДОСТ-4

N1 Ж.К. МЛАДОСТ-4
24
04
44
24
04
44
24
02 03 04 05 06
113 БЛ. 480 Ж.К. МЛАДОСТ-4
11
48
07
28
43
05
26
50
16
43
00
31
49
21
41
02
22
50
12
30
52
11
42
00
22
54
12
36
54
29
47
13
37
02
27
47
14
27
54
15
38
52
33
17
54
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
213 Ж.К. МЛАДОСТ-4
06
26
45
04
22
41
52
05
17
32
43
55
07
19
31
44
58
12
27
42
58
15
33
51
10
28
45
02
20
38
56
14
32
50
08
26
44
02
20
37
54
06
18
30
42
54
07
20
32
44
56
08
20
32
44
56
09
21
32
45
59
23
47
11
35
59
23
47
11
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София