menu close
23° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2390 БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ

N1 Ж.К. ЛЮЛИН-1,2
48
28
08
48
28
08
02 03 04 05 06
213 ПЛ. ЦЕНТРАЛНА ГАРА
44
04
23
42
00
18
29
40
51
02
13
24
36
48
00
13
27
41
56
11
27
44
02
20
39
57
14
31
49
07
25
43
01
19
37
55
13
31
49
06
23
35
47
59
11
23
36
49
01
13
25
37
49
01
14
27
41
55
09
23
37
01
25
49
13
37
01
25
49
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София