menu close
26° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2391 БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ

N1 Ж.К. МЛАДОСТ-4
25
05
45
25
05
45
25
02 03 04 05 06
113 БЛ. 480 Ж.К. МЛАДОСТ-4
12
49
08
29
44
06
27
51
17
44
01
32
50
22
42
03
23
51
13
31
53
12
43
01
23
55
13
37
55
30
48
14
38
03
28
48
15
28
55
16
39
53
34
18
55
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
213 Ж.К. МЛАДОСТ-4
07
27
46
05
23
42
53
06
18
33
44
56
08
20
32
45
59
13
28
43
59
16
34
52
11
29
46
03
21
39
57
15
33
51
09
27
45
03
21
38
55
07
19
31
43
55
08
21
33
45
57
09
21
33
45
57
10
22
33
46
00
24
48
12
36
00
24
48
12
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София