menu close
16° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2424 Ж.К. ДРУЖБА -1

11 Ж.К. ДРУЖБА -1
43
08
28
48
04
19
35
52
08
25
40
53
06
19
32
46
03
20
37
53
08
23
38
52
05
19
34
49
04
24
44
04
25
45
06
27
48
09
29
49
05
19
32
45
58
12
26
40
54
08
22
35
48
01
15
28
42
58
18
43
09
35
01
27
53
19
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София