menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2443 БЛ. 119 Ж.К. ОБЕЛЯ-1

26 НАЧАЛО КВ. ГНИЛЯНЕ
03
33
03
23
48
13
38
03
28
53
18
43
18
03
48
33
18
03
43
23
43
03
23
46
09
41
13
46
28
18
23
28
18
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
81 ГАРА ОБЕЛЯ
29
09
49
09
29
49
09
32
57
24
51
18
45
12
39
06
33
00
27
54
21
48
15
42
09
35
00
20
40
00
20
41
03
26
51
17
44
12
40
08
36
03
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
150 ПЛОЩАДА С. ВОЛУЯК
39
26
53
16
00
24
10
34
20
44
30
53
40
02
26
06
46
26
32
31
06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23
150 ПЛОДОХРАНИЛИЩЕ
03
49
09
29
49
09
29
49
09
31
38
47
57
07
17
24
46
06
46
26
06
46
06
26
46
07
57
05
38
07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 00

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София