menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2576 БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ

6 Ж.К. ОБЕЛЯ-2
37
54
11
30
40
49
57
14
30
39
47
56
04
13
21
36
50
04
15
26
38
48
59
09
19
30
41
52
05
18
31
44
57
10
23
36
47
58
09
19
30
41
52
02
13
24
41
58
15
32
49
06
23
40
49
57
14
24
32
50
00
08
18
26
44
58
12
26
37
47
58
09
20
30
40
51
00
11
22
34
53
18
46
14
42
11
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София