menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2733 ПАЗАР МАЛАШЕВЦИ

18 МЕЛНИЦАТА ЧЕПИНЦИ
44
54
54
56
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
09
06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
20 СЕЛО ЛОКОРСКО
09
04
23 00
20 СЕЛО ЛОКОРСКО
43
01
19
37
56
16
41
02
23
46
07
27
52
17
47
22
57
32
12
52
32
12
52
32
12
32
52
12
32
57
17
37
57
22
52
24
06
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София