menu close
24° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0008 131-ВО СОУ

N1 Ж.К. МЛАДОСТ-4
22
02
42
22
02
42
22
02 03 04 05 06
113 БЛ. 480 Ж.К. МЛАДОСТ-4
08
45
04
25
40
02
23
47
13
40
57
28
46
18
38
59
19
47
09
27
49
08
39
57
19
51
09
33
51
26
44
10
34
59
24
44
11
24
51
12
35
49
30
14
51
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
213 Ж.К. МЛАДОСТ-4
03
23
42
01
19
38
49
02
14
29
40
52
04
16
28
41
55
09
24
39
55
12
30
48
07
25
42
59
17
35
53
11
29
47
05
23
41
59
17
34
51
03
15
27
39
51
04
17
29
41
53
05
17
29
41
53
06
18
29
42
56
20
44
08
32
56
20
44
08
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София